Schválený zastupitelstvem obce dne 29.11.2022, zveřejněn dne 13.12.2022 - zde

Schválený zastupitelstvem obce dne 29.11.2022, zveřejněn dne 13.12.2022 - zde

zveřejněno od 19.9.2022 - zde

zveřejněno od 13.12.2022 - zde

zveřejněno od 19.9.2022 - zde