Schválený zastupitelstvem obce dne 29.11.2022, zveřejněn dne 13.12.2022 - zde