Schválený zastupitelstvem obce dne 13.5.2020, zveřejněn dne 3.6.2020

ZÚ za rok 2019

Příloha č. 1 - Výkazy

Příloha č. 2 - Zpráva

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva