zveřejněno od 4.6.2019 zde

zveřejněno od 20.5.2019 zde

schválen ZO dne 12.12.2018, zveřejněn od 10.1.2019 zde

zveřejněno od 1.4.2019 zde

schválen v ZO dne 12.12.2018, zveřejněn od 10.1.2019 zde