Starosta     

Svoboda Vladimír  

724 815 253

Místostarosta

Ing. Pavlíček Roman  

603 743 615


Zastupitelé
   Dvořák Jaroslav  
   Špás Milan  
   Marcel Vaníček  
   Vojtíšek Zdeněk   
   Tomáš Koóš  
   Koliáš Radan  
   Vokatý Petr  
    Lederer Pavel  
   Luboš Bednář