Úření hodniny pro veřejnost : středa 18 - 19 hodin