• Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dne 26.10.2019 - plán svozu zde, seznam složek zde.
  •  Prodej známek na popelnice a placení poplatků na rok 2019 bude probíhat od 9. ledna do 28. února 2018 každou středu od 18.00 do 19.00 hod. na OÚ. Úhrada všech poplatků je možná i převodem na účet obce Káranice č.ú.: 1080866369/0800, variablní symbol: vaše číslo popisné, a do poznámky uveďte vaše příjmení a účel platby např. 1xpopelnice + 2xstočné, apod., známky na popelnici si můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách po připsání platby na účet obce. 

    - Známka na jednu popelnici - svoz 1 x za 14 dní (26 svozů) -   cena 1200,- Kč                

                                                      - svoz 1 x za 1 měsíc (13 svozů) - cena 750,- Kč

    - Poplatky: - pes:  50,- Kč

                       - Stočné pro trvale bydlící: 550,- Kč/1 obyvatel/1 rok

      - Stočné pro rekreační objekt: 550,- Kč/1 nemovitost

Plán svozů popelnic na rok 2019 ke stažení - ZDE

Náklady spojené s likvidací odpadů Obec dotuje ve výši cca 40% z celkových nákladů.

Náklady spojené s provozem splaškové kanalizace a čístírny odpadních vod Obec dotuje ve výši cca 60% z celkových nákladů.

 

 

Další informace

Realizace projektu "Zachování základních služeb a občanské vybavenosti v obci Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Územní plán Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice 2. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice - 3. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dotace byla poskytnuta na realizaci stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - splašková kanalizace" a  stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - vodovod" a stavby s názvem "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích - komunikace a veřejné osvětlení".

 

 

Realizace projektu "Obnova chodníků v obci Káranice" byla v roce 2015 spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Základní varianta značky