Další důležité informace

Prodej známek na popelnice a placení poplatků na rok 2018 bude probíhat od 10. ledna do 28. února 2018 každou středu od 18.00 do 19.00 hod. na OÚ.

Cena známky na popelnici - svoz 1 x za 14 dní - cena 1150,- Kč

                                           - svoz 1 x za 1 měsíc - cena 700,- Kč

Termíny svozů popelnic na rok 2018 jsou zveřejněny na úřední desce.

Poplatky - pes:  50,- Kč

                - ČOV: 500,- Kč/1 obyvatel

Realizace projektu "Obnova chodníků v obci Káranice" byla v roce 2015 spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Základní varianta značky                                               

                                      

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice 2. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice - 3. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Realizace projektu "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dotace byla poskytnuta na realizaci stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - splašková kanalizace" a  stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - vodovod".